@: biuro@briinvesta.pl

tel2: +48 505 434 210

tel1: +48 608 558 166

Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA oferuje

Kompleksową obsługę inwestycji budowlanych

Witamy

O Firmie

Biuro Realizacji Inwestycji B.R.I Investa jest firmą specjalizującą sie w doradztwie oraz nadzorze technicznym przy realizacji projektów budowlanych.

Oferujemy profesjonalne usługi począwszy od fazy projektowania aż po ich realizacje i eksploatacje. Jesteśmy odpowiedzialni za inwestycje zarówno pod względem jakościowym jak i prawnym.

Czytaj dalej

Co oferujemy:

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji budowlanych.Pełnimy nadzór techniczny mając na uwadzę dobro klientów:
- pod względem formalno-prawnym,
- pod względem prawidłowo wydatkowanych środków,
- pod względem technicznym i jakościowym.

Czytaj dalej

Oferta

Obszerny zakres naszych działań jest zależny od potrzeb klienta. Aby dowiedzieć się co możemy zrobić dla Ciebie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Inwestorom oferujemy:

 1. - Wykonanie studium wykonalności inwestycji
 2. - Wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysowych, środowiskowych i planistycznych
 3. - Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu/konkursu na prace projektowe, roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z projektem
 4. - Wykonanie projektu technicznego wraz z dokumentacją kosztową i uzyskaniem pozwolenia na budowę
 5. - Pełnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego inwestycji
 1. - Bieżącą weryfikację wbudowywanych materiałów i jakości wykonywanych prac
 2. - Kontrolę rozliczeń i budżetu projektu
 3. - Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych
 4. - Ocena termowizyjna i badania szczelności budynków wykonanych przegród z eliminacją mostków termicznych
 5. - Zakończenie inwestycji i przygotowanie inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Czytaj dalej

Zarządcom i właścicielom nieruchomości oferujemy:

 1. - Wykonanie przeglądów okresowych w tym rocznych i pięcioletnich zgodnie z Prawem budowlanym obiektów kubaturowych, przemysłowych i infrastrukturalnych
 2. - Wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysowych, środowiskowych i planistycznych oraz dokumentacji projektowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi
 3. - Pełnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego remontów i modernizacji
 1. - Wykonanie certyfikatów energetycznych (świadectw charakterystyki energetycznej) i audytów efektywności energetycznej
 2. - Analizy i oceny efektywności energetycznej budynków i obiektów
 3. - Ocena termowizyjna i badania szczelności budynków z eliminacją mostków termicznych
Czytaj dalej

Klientom indywidualnym oferujemy:

 1. - Sporządzanie opinii dla roszczeń i sporów dla robót budowlano-montażowych
 2. - Legalizację samowoli budowlanej i pomoc prawną w sporach administracyjnych
 1. - Ocena termowizyjna i badania szczelności budynków wykonanych przegród z eliminacją mostków termicznych
 2. - Likwidację szkód majątkowych i weryfikację nieuznanych roszczeń ubezpieczeniowych
Czytaj dalej

Chcesz z nami współpracować?