@: biuro@briinvesta.pl

tel2: +48 505 434 210

tel1: +48 608 558 166

Inwestorzy

Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych.

Proponujemy w tym zakresie szerokie wsparcie dla inwestorów z sektora prywatnego i publicznego. Przedsięwzięcia, którymi się zajmujemy dotyczą budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz ekologii.

Oferta

  1. - Wykonanie studium wykonalności inwestycji
  2. - Wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysowych, środowiskowych i planistycznych
  3. - Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu/konkursu na prace projektowe, roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z projektem
  4. - Wykonanie projektu technicznego wraz z dokumentacją kosztową i uzyskaniem pozwolenia na budowę
  5. - Pełnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego inwestycji kubaturowych, przemysłowych i drogowych
  6. - Bieżącą weryfikację wbudowywanych materiałów i jakości wykonywanych prac
  7. - Kontrolę rozliczeń i budżetu projektu
  8. - Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych
  9. - Ocena termowizyjna i badania szczelności budynków wykonanych przegród z eliminacją mostków termicznych
  10. - Zakończenie inwestycji i przygotowanie inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Zobacz zdjęcia realizacji, które nadzorowaliśmy

Pobierz PDF Przejdż do galerii

Chcesz z nami współpracować?